Binnen dit onderwerp:

De Arbowet vereist dat laadkleppen en personenliften op rolstoelbussen eenmaal per jaar worden gekeurd. Om de bewustwording rond veiligheid van laadkleppen en personenliften te vergroten is er een opvallende LPK-campagne gestart met als kopregel: ‘Ik wil geen gelazer’.

In vakbladen worden er het gehele jaar advertenties geplaatst en in het voorjaar ontvangen directeuren/eigenaren van transportbedrijven een direct mailing waarin het belang van het jaarlijks keuren van de laadklep wordt onderstreept en worden aangezet tot het maken van een afspraak voor een LPK-keuring. Alle LPK-keuringsstations hebben een sympathieke campagne-weggever ontvangen: de ‘klepcap’. Wie in de komende tijd een keuring laat uitvoeren door een van de LPK-keuringsstations, krijgt na afloop van de keuring een ‘klepcap’ als attentie mee. Deze LPK-keuringsstations zijn allemaal te vinden op deze site op 'LPK-bedrijven zoeken'.

 


Bedrijven die voertuigen hebben met een personenlift of een laadklep moeten zich realiseren dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld bij eventuele ongevallen. Bovendien zal de Inspectie van Verkeer en Waterstaat steeds nadrukkelijker de technische staat van personenliften en laadkleppen gaan controleren. Periodiek laten keuren is om die redenen al een must. Dat kan aan de hand van LPK. Dankzij dit keurmerk is de veiligheid gewaarborgd.

Het aantal keuringen van laadkleppen groeit elk jaar gestaag. In 2009 zijn er circa 10.000 laadklepkeuringen uitgevoerd. Het aantal keuringen van personenliften blijft sterk achter. In 2009 is dat niet boven de 700 uitgekomen. Nog steeds laten te veel bedrijven hun personenliften op rolstoelbussen en laadkleppen niet keuren. Deze campagne moet er mede toe bijdragen dat bedrijven een LPK-keuring laten uitvoeren.