Algemene informatie
LPK algemene informatie
Om LPK bedrijf te worden is het van belang dat u een LPK keurmeester in dienst heeft of een monteur hiervoor opleidt en een samenwerkingsovereenkomst met RAI/FOCWA aangaat. Sinds de invoering van LPK in 2000 hebben al 200 bedrijven ervoor gekozen om LPK-keuringen uit te voeren.

De basis van LPK is de Europese CEN norm 1756-1 (laadkleppen voor goederen) en 1756-2 (personenlaadliften). FOCWA is namens Nederland vertegenwoordigd in de Europese technische werkgroep. Deze werkgroep houdt zich bezig met de inhoud van deze normen. Zodra een wijziging optreedt, wordt de LPK-checklist hierop aangepast. Hierdoor zijn de keurende LPK-bedrijven er altijd van verzekerd, dat
zij de LPK-keuringen volgens de laatste stand der techniek kunnen uitvoeren. Regelmatige steekproeven door de DEKRA garanderen de kwaliteit van het LPK-keurmerk. De kosten zijn voor rekening van RAI/FOCWA.