Opleiding keurmeester LPK

Tijdens de training LPK-Keurmeester leert u hoe u zelf LPK keuringen in de praktijk volgens de geldende normen moet kunnen uitvoeren. Eerst wordt in de theorie de werking van hydraulische laadkleppen/personenliften en het uitvoeren van de keuring behandeld. Daarna moet u als examenopdracht een keuring van een laadklep of personenlift aan een voertuig uitvoeren, de examinator observeert en beoordeeld de keuring.

Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat "Keurmeester LPK"

In de Arbowet worden strenge eisen aan het inbouwen en onderhouden van hydraulische laadkleppen/personenliften gesteld. Doel van deze eisen is om het werken met hydraulische laadkleppen/personenliften veiliger te maken en ongelukken met deze arbeidsmiddelen terug te dringen. Daarom moet er toezicht komen op het inbouwen en onderhouden van hydraulische laadkleppen/personenliften. Hiervoor moet een laadkleppen periodieke keuring (LPK) worden uitgevoerd door een bevoegde keurmeester. Tijdens de training LPK- Keurmeester leert u hoe u een keuring effectief en volgens de daarvoor geldende normen uitvoert.

Doel
Na het volgen van deze module kunt u:

- een LPK keuring volgens de geldende normen uitvoeren;
- onderbouwen op grond waarvan een gemonteerde hydraulische laadklep/personenlift goed of afgekeurd moet worden;
- een goed advies uitbrengen over de verschillende aspecten van het keuringsrapport;
- aangeven waar de knelpunten zitten voor de gehele installatie.

Doelgroep
Monteurs in het carrosseriebouwbedrijf die de LPK-keuringen gaan uitvoeren.

Programma
Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

- principe laadklep/personenlift;
- NEN-EN 1756-1+A1(nl) en NEN-EN 1756-2(nl);
- gebruik van LPK keuringsformulieren;
- waarschuwingssignalen;
- hefmechanisme;
- slangen en slangverbindingen;
- cilinders;
- bedieningsorganen;
- elektrisch systeem;
- stuurfuncties;
- statische-, dynamische- en overlast test.

Werkwijze
Eerst wordt in de theorie de werking van hydraulische laadkleppen/personenliften en het uitvoeren van de keuring behandeld. Hierna voert u een LPK-keuring uit en wordt een digitale en schriftelijke toets afgenomen. De training bestaat uit een halve dag theorie en een halve dag examen. Een goede voorbereiding is gewenst (lesstof doornemen en keuringen uitvoeren).

Duur
1 dag

Vooropleiding
Hydrauliek module 1 en Electro module 2 of gelijkwaardige kennis en vaardigheid. Voor een indicatie van uw kennis, verwijzen we u naar de demo-toets op BKScarrosserie.nl

Het bedrijf dient aangemeld te zijn bij het "Keurmerk LPK". (zie www.lpk.nl)

Examen / toets
Tijdens de toets moet u zelf een LPK-keuring uitvoeren.

Cursus- en exameninstituut
Schrijf u online in.

Cursusnummer
3.690