Overzicht


Onderstaand een overzicht van de laatste actualiteiten:

Wilt u zich aanmelden voor de LPK nieuwsbrief, klik dan hier.

APK controle liftplateaus taxibussen vervalt

De controle van liftplateaus van rolstoelbussen valt sinds kort niet meer onder de APK keuring. Daarvoor vindt de controle door een gespecialiseerd keuringsbedrijf plaats dat hiervoor een keurmerk afgeeft, zoals het keurmerk LPK. Volgens RAI Vereniging wordt op deze manier de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de personenlift beter gewaarborgd. Lees meer »

Per 20 mei 2018 gaan we van APK naar LPK

Vanaf 20 mei 2018 worden personenliften niet langer gekeurd tijdens de APK. In het kader van de Arbowet blijft het echter een vereiste om personenliften jaarlijks te controleren en te onderhouden. Keurmerk LPK is het perfecte alternatief voor een veilige en betrouwbare personenlift waarmee u rolstoelgebruikers veilig vervoert. Particulieren, taxiondernemingen en bijvoorbeeld zorginstellingen die regelmatig te maken hebben met voertuigen met een personenlift moeten zich realiseren dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld bij eventuele ongevallen. Periodiek laten keuren is om die reden al raadzaam. Lees meer »

Administratie RAI Keurmerken vernieuwd

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan een update van de techniek achter de website www.raikeurmerken.nl. De belangrijkste reden voor de update is het keuren en bestellen voor alle partijen efficiënter te maken: de keurmerken groeien gestaag en daarmee ook de behoefte aan betere automatisering. Lees meer »

Nieuwe LPK-tarieven in 2017

In 2017 worden een aantal tarieven voor LPK-deelnemers aangepast. Om het digitaal keuren voor leden van RAI CarrosserieNL te stimuleren wordt de stickerprijs voor deze bedrijven met 2 euro verlaagd. Lees meer »

LPK statistieken

In de eerste helft van 2016 zijn 7476 LPK keuringen uitgevoerd, dit is een stijging van 7% t.o.v. de eerste helft van 2015. Lees meer »

Kentekentool

Check LPK datum op www.lpk.nl! Lees meer »

Controle van de treklus bij een tipklep

De Arbeidsinspectie adviseert, ondanks dat de controle treklus niet onder LPK valt, om de treklus en bevestiging te controleren tijdens een LPK keuring. Lees meer »

Aanmeldtijd bij LPK keuring

Om de DEKRA voldoende tijd te geven om naar het bedrijf te rijden voor een steekproef, moet de laadklep 3 uur vanaf de aanvang van de LPK keuring bij het bedrijf aanwezig zijn. Lees meer »

Filmpjes van LPK keuring bij een personenlift en bij een laadklep

Twee filmpjes over het uitvoeren van een LPK keuring bij een laadklep en een personenlift. Lees meer »

30% van de LPK keuringen gebeurt digitaal

Sinds de lancering 4 maanden geleden om digitaal de LPK checklist in te vullen, wordt hier inmiddels in 30% van het totaal aantal LPK keuringen gebruik van gemaakt. Lees meer »

LPK gaat digitaal

Sinds 20 januari jl. is het mogelijk om digitaal de LPK checklist in te vullen. Hiervoor heeft LPK met Sonima Automatisering een digitaal keuringssysteem ontwikkeld. In de afgelopen maand is dit systeem door een aantal bedrijven in een pilot getest. Lees meer »

Nieuwe sticker LPK personenliften

Per 1 januari 2014 is er een nieuwe sticker voor LPK personenliften. De huidige sticker van LPK zal alleen nog gelden voor de LPK laadkleppen. Lees meer »

Jaarlijkse laadklepkeuring verplicht

Regelmatig ontvangen wij de vraag of het verplicht is dat laadkleppen en personenliften jaarlijks moeten worden gekeurd. Het antwoord vindt u op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Lees meer »

Aan- en afmeldprocedure LPK aangescherpt

Door de vernieuwingen van de aan- en afmeldprocedure in het LPK keuringssysteem zijn een aantal punten aangescherpt. Lees meer »

Versoepeling controle documenten bij LPK keuring

Naar aanleiding van een eerder bericht over de noodzaak van de aanwezigheid van onder andere het instructieboekje en bedieningshandleiding bij een LPK keuring, hebben wij deze vraag voorgelegd aan het ministerie van SZW: Lees meer »

Steekproef tijdens reparatie van de laadklep

DEKRA maakt bij steekproeven regelmatig mee dat bepaalde onderdelen van de laadklep vanwege mankementen zijn gedemonteerd. Als dan ook de LPK checklist niet is ingevuld, kan de DEKRA onverrichter zake huiswaarts keren. Lees meer »

LPK keuring op zaterdag

Het is toegestaan om ook op zaterdag LPK keuringen uit te voeren. Op 18 juli heeft de LPK Commissie overeenstemming bereikt met de DEKRA dat zij ook op zaterdagen tussen 8.00 uur en 14.00 uur de steekproeven kunnen verzorgen. Voorwaarde is dat de LPK keuring uiterlijk vrijdag 15.00 uur wordt aangemeld. Lees meer »

TX-Keur schort LPK-eis tot nader bericht op

TX-Keur, het officiële landelijke kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer, heeft besloten om de LPK eis tot nader bericht op te schorten. Reden hiervan is dat TX-keur vindt dat ongevallen tijdens het rolstoelvervoer vrijwel altijd hun oorsprong vinden in de uitvoering en niet in de techniek. Lees meer »

Knelgevaar door laadklep

Hoe ongevallen te voorkomen bij het lossen van een vrachtwagen? Een vrachtwagenchauffeur raakt gewond bij het lossen als hij de laadklep van de vrachtwagen wil openen. Zijn vinger raakt bekneld wanneer hij tegelijkertijd verschillende handelingen verricht. Daarnaast is het ongeval ook te wijten aan gebrekkig onderhoud van de laadklep en aan verouderde apparatuur. Lees meer »

Visie van Arbeidsinspectie op laadklepkeuringen

In de Arbeidsomstandighedenwet is neergelegd dat de werkgever er zorg voor dient te dragen dat arbeidsmiddelen in goede staat van onderhoud verkeren zodat deze geen gevaar veroorzaken. In de verplichte risico-inventarisatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak (PvA) hoort vastgelegd te zijn met welke frequentie, omvang en diepgang een keuring aan een arbeidsmiddel plaats moet vinden. De RI&E en het PvA moet worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst alvorens tot uitvoering ervan wordt overgegaan. Lees meer »