« terug naar overzicht

TX-Keur schort LPK-eis tot nader bericht op

maandag, 28 november 2011

TX-Keur, het officiële landelijke kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer, heeft besloten om de LPK eis tot nader bericht op te schorten. Reden hiervan is dat TX-keur vindt dat ongevallen tijdens het rolstoelvervoer vrijwel altijd hun oorsprong vinden in de uitvoering en niet in de techniek.

De komende tijd wordt een voorstel gemaakt op welke wijze de veiligheid van het rolstoelvervoer verder kan worden verbeterd. Denk hierbij aan het hele proces van het rolstoelvervoer inclusief het gedrag van de chauffeurs. In dit voorstel moeten alle veiligheidsaspecten van het rolstoelvervoer meegenomen worden waarbij de nadruk dient te liggen op het veilig laten in- en uitrijden van personen in rolstoelen en scootmobiels. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) maakt samen met ondermeer de stichting Vast = Beter een voorstel hiertoe. Ze betrekken daarin ook de code Veilig Vervoer van Rolstoelen (VVR).

Inmiddels hebben vanuit LPK gesprekken plaatsgevonden met zowel de stichting Vast = Beter als KNV. Hierin hebben wij aangegeven het besluit om de LPK verplichting binnen TX-keur te laten vervallen te betreuren.
In de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld dat de werkgever er zorg voor moet dragen dat arbeidsmiddelen, waaronder laadkleppen en personenliften, in goede staat van onderhoud verkeren zodat deze geen gevaar veroorzaken. Ook de veiligheid van chauffeurs die met de personenlift werken moet een goede borging in dit voorstel vinden.

Mede op grond van onze keuringscriteria en de ervaringen die wij tot nu toe hebben met de LPK keuringen voor taxibedrijven, zijn wij van mening dat een LPK keuring daarmee impliciet de veiligheid van gebruikers ten goede komt en dus ook van rolstoelgebruikers.