« terug naar overzicht

Versoepeling controle documenten bij LPK keuring

woensdag, 21 november 2012

Naar aanleiding van een eerder bericht over de noodzaak van de aanwezigheid van onder andere het instructieboekje en bedieningshandleiding bij een LPK keuring, hebben wij deze vraag voorgelegd aan het ministerie van SZW:

Antwoord SZW:
Slechts in artikel 7.2, 2e lid, Arbobesluit (gebruiksvoorschriften) en artikel 7.11a Arbobesluit (voorlichting en onderricht a.d.h.v. de gebruiksaanwijzing) staan regels die betrekking hebben op de gebruiksaanwijzing. Deze hebben echter geen betrekking op het aanwezig moeten zijn van de gebruiksaanwijzing bij de laadklep.
Uiteraard kan het instructieboekje op ander gebied ook nuttig zijn, maar is alleen vanuit de fabrikant gezien noodzakelijk (n ingevolge de Warenwet verplicht) om bij het technisch voortbrengsel mee te leveren. Daarop kan de gebruiker zijn voorlichtingsverplichtingen baseren (zie artikel 7.11a Arbobesluit).
De gebruiker, i.c. werkgever, zal aan de werknemer een gebruiksinstructie moeten geven bij elk arbeidsmiddel dat hij ter beschikking stelt. Daartoe wordt in veel werkplaatsen bij de arbeidsmiddelen een instructiekaart opgehangen met de bedieningsinstructies (vaak geplastificeerd), zodat gebruikers kunnen nalezen wat hen is toevertrouwd. Het bedienen van een laadklep is niet zo bijster ingewikkeld dat dit hier zou zijn gewenst/geist. De pictogrammen op het bedieningspaneel echter moeten wl ergonomisch verantwoord zijn (dus pijlen in dezelfde richting wijzen zoals de bewegingen werkelijk gaan) n duidelijk leesbaar n in de Nederlandse taal.
Een werkgever moet zich rekenschap geven van mogelijke taalproblemen en dienovereenkomstig maatregelen treffen. Hij is in deze verantwoordelijk.


De controle op de documenten bij de LPK keuring wordt als volgt gewijzigd:

Ingebruiknamekeuring; de volgende documenten moeten aanwezig zijn, anders afkeur van de klep:
IIA verklaring van overeenstemming fabrikant
Montageverklaring
Onderhoudshandleiding in Nederlands
Bedieningshandleiding
Onderhoudsboek

Periodieke keuring; bovengenoemde documenten hoeven niet aanwezig te zijn.

Voor wat betreft de controle op de CE-markering en het leesbaar maximum hefvermogen: Deze gegevens staan op de originele sticker, typeplaatje en/of belastingstabel. Ontbreken deze gegevens dan staan ze ook in de onderhoudshandleiding.